اطلاعات گمرکی

مقررات مسافرين ورودي :

مسافرين ورودي اعم از ايراني يا غير ايراني مي توانند علاوه بر اسباب مستمل همراه خود كه از حقوق ورودي معاف است به شرط غير تجاري بودن و متناسب با مدت زمان اقامت در سال يكبار كالاي نو به ارزش 80 دلار را به شرط غير تجاري بودن و نداشتن منوعيت شرعي و قانوني با معافيت  ترخيص  نمايند ، مازاد بر ارزش مذكور با رعايت شرايط و مقررات عنوان شده با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 2 برابر قابل ترخيص است.اين معافيت شامل كالاهاي حجيم از قبيل يخچال و يخچال فريزر-كولر گازي-جارو برقي-تلويزيون-لباسشويي-ظرفشويي-اجاق گاز-راديو ضبط غير پرتابل نمي گردد.

توجه:اقلام مذكور بايد به صورت هديه، سوغات و يا شخصي بوده تا شامل احراز شرايط كالاي همراه مسافر گردد به زبان ساده تر كالا براي فروش نباشد در غير اينصورت از شمول قوانين مسافري خارج و تابع قوانين تجاري از جمله داشتن كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش وزارت بازرگاني و اخذ مجوز از ساير وزارت خانه هاو سازمان ها بستگي به نوع كالا خواهد گرديد به منظور آگاهي شما مسافرين گرامي يك مثال جهت محاسبه حقوق ورودي كالاي همراه مسافر اعلام مي گردد:

ميزان حقوق ورودي هر كيلوگرم پوشاك نو طبق مقررات واردات و صادرات سال 88 به ازاي هر كيلوگرم 250 هزار ريال و يا 100 درصد ارزش هر كدام بيشتر باشد تعيين شده است.

      هزينه هايي كه بابت اضافه بار از مسافرين توسط شركت حمل و نقل هوايي دريافت مي شود هچگونه ارتباطي با حقوق ورودي گمركي دارد و اين شركت هابا توجه به شرايط خود تا 25-20 و 30 كيلوگرم داراي معافيت وزني هستند اما ملاك ارزيابي در گمرك ارزش كالا است . مقوله اضافه بار پرداختي در كشور مبدا با اعمال مقررات گمركي در كشور مقصد متفاوت است .

      ورود ارز خارجي به كشور به هر ميزان مجاز است . چنانچه مسافر بخواهد مقداري از آن را با خود خارج نمايد لازم است در بدو ورود با مراجعه به بانك قبل از گيت بازرسي گذرنامه  ، اظهارنامه ورود ارز تنظيم نمايد ، ورود پول ايراني به ميزان 5 ميليون ريال براي هر فرد مجاز است .

      ورود زيور آلات طلاي همراه با مسافرين از قبيل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر و غيره به ميزان 150 گرم براي مصارف شخصي مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به اخذ موز از بانك مركزي خواهد بود.

      چنانچه مسافر به دلايل مختلف نتوانست كالاي همراه خود را وارد نمايد ازيك ماه قبل از سفر مي تواند آنرا بارنامه و تا يك ماه بعد از ورود مي تواند آنرا با در دست داشتن گذرنامه ، اسناد حمل ، قبض انبار و انجامتشريفات گمركي ترخيص نمايد. فرستنده و گيرنده در بارنامه بايد به نام خود مسافر باشد.

      هموطنان مقيم خارج از كشور چنانچه ترك اقامت نموده و قصد مراجعه به كشور را داشته باشند مي توانند لوازم خانه و اشيا شخصي خود را به شرطي كه حداقل مدت يكسال خارج از كشور بوده ، و 6 ماه آخر آن متوالي باشد را به شرطي كه از يك ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود به كشور برسد با رعايت مقررات و معافيت ترخيص نمايند مشروط به اينكه ظرف مدت 5 سال قبل از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

      كاركنان دولت كه براي انجام ماموريت يكساله و بيشتر به خارج اعزام مي شوند چنانچه قبل از پايان ماموريت و توقف يكساله از خارج احضار شوند مشمول شرط توقف يكساله نخواهند بود . اتومبيل شخصي ، موتور سيكلت و قايق مشمول معافيت اين مقررات نمي باشد.

      هموطنان مقيم خارج از كشور نمي توانند هديه و سوغات و وسايل براي اقوام و بستگان داخل كشور بارنامه وبه گمرك ارسال نمايند.اين قبيل كالاها قابل ترخيص نمي باشد و بايد از طريق پست ارسال و تشريفات ارزيابي آن توسط گمرك امانات پستي صورت مي پذيرد.

      ورود دارو فقط در حد مصرف شخصي و كم قابل ترخيص است. بيشتر ازان مشمول اخذ مجوزهاي قانوني از قبيل وزارت بهداشت....بعلاوه حقوق ورودي مي گردد.

      ورود سيگار براي هر نفر مسافر به ميزان يك باكس معادل 200 نخ يا 50 عدد سيگار برگ مجاز مي باشد. همچنين ميزان مجاز تنباكو براي هر مسافر 250 گرم است.

      ورود حيوانات و پرندگان اهلي و غير آنها منوط به ارائه گواهي بهداشت از كشور مبداء و تاييديه سازمان دامپزشكي است.(قرنطينه حيواني)

      ورود حيوانات و پرندگان وحشي و غيره منوط به ارائه گواهي از سازمان هاي مرتبط با كشور مبداء ، گواهي بهداشت و تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست ايران خواهد بود.

      ورود و ترخيص گل و نهالو... منوط به اخذ مجوز قرنطينه نباتي خواهد بود.

      ورود و ترخيص اقلام مخابراتي مثل تلفن بي سيم و غيره منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات خواهد بود. 

تلفن تماس به صورت شبانه روزي :51007974 ، 51007973، 51007521